ست اتاق پذیرایی
یکی دیگر از محصولات جدید و زیبا در ایران ست اتاق پذیرایی است و این محصول به دلیل همخوانی سرویس چوب اتاق پذیرایی با همدیگر به یکی از محصولات بسیار پرفروش در دنیای امروز تبدیل شده است.