پارکت

امروزه پارکت ها جایگزین بسیار مناسبی برای موکت و سرامیک به شمار میروند. نصب آن بسیار ساده بوده و به صورت کلیکی کنار همدیگر قرار می گیرند. رنگ بندی آن بسیار متنوع بوده به طوری از روشن ترین رنگ ها مانند رنگ سفید تا قهوه ای تیره می توان انتخاب و استفاده نمود.