روتختی چیست ؟

در گذشته مردم برای خواب از تشک و لحاف های سنتی استفاده می کردند ولی با گذشت زمان و لزوم استفاده از تخت خواب ، روتختی های جدید جای خود را در کالای خواب مصرف کننده گان باز کرده است.